מוכר נכס ? להלן רשימת הפעולות שנבצע כדי למכור את הנכס שלכם

1 . ננסה לאתר קונה מרשימת הקונים שכבר קיימת במשרד מהתקופה האחרונה.

2 . להכין הערכה של ההוצאות למכירת הבית. להשגת המחיר המקסימאלי לנכס שלכם, תוך התחשבות במאפייניו, כך שניתן יהיה לקבוע את מחיר המכירה הסביר, בהתחשב במכירות של בתים דומים בתקופה האחרונה ובבתים אחרים המוצעים למכירה בשוק.

3 . לפרסם את הבית במערכות אינטרנט מתמחות לצרכי חשיפתו בצורה מקצועית לקונים רבים ככל שניתן.

4 . לשלוח ל 250 שכנים שלך ב 2 סבבים מכתבים המודיעים על האפשרות לרכוש בית בסביבתם, לצורך הגדלת החשיפה של הבית בפני אנשים שרוצים שקרוביהם יעתיקו מגוריהם ו "יצטרפו" לסביבת המגורים שלהם.

5 . לצלם את ביתך, צילום מקצועי לצרכי שיווק וחומר פרסום, להכין פרוספקט נכס לדוגמא.

6 . לשלוח מכתב עם תמונה ו/או נתונים של הבית למתווכים נוספים באזור כדי לשתף אותם בתהליך המכירה, או להפיץ את פרטי הנכס במערכות MLS  , או במערכות לביצוע הפניות.

7 . לקיים איתכם ישיבת הכנה להכנת הבית למכירה לקראת ביקור של קונים פוטנציאלים ,לחלוק איתכם "טיפים" חשובים כדי שהתצוגה תהיה אפקטיבית.

8 . לבצע בדיקת התאמה של הקונים הפוטנציאלים לפני הבאתם אל הדירה ולוודא שגם סוכני נדל"ן אחרים שרוצים לסייע במכירה באמצעותנו יעשו כך.

9 . ליצור איתך קשר על בסיס שוטף לעדכון לגבי תהליך המכירה של הבית, התייחסויות הקונים שביקרו בבית.

10 . לבדוק את מצב הנכס בשוק הקונים והמוכרים לנוכח השינויים שחלים בכלכלה ובביקוש בשוק כל 30 יום.

11 . לסייע בהפניה לקבלת משכנתא לקונה של ביתך.

12 . להכין את ביתך לאירוע בית פתוח/או ליריד דירות/או לפרסום במקומון ככל שהדבר מתאים לנכס שלך.

13 . לעזור לך במציאת בית בסביבה אחרת בזמן שביתך הנוכחי נמצא בתהליך מכירה, באמצעות שותפים ומערכת שת"פ של הפניות.

14 . להפעיל במסגרת מכירת הנכס שלכם אמצעי פרסום שיחשפו את הנכס לדוברי שפות זרות המגיעים לישראל לצורך השקעות נדל"ן ו/או לצורכי עלייה לישראל.

15 . לייזום מו"מ ולסייע בניהול המו"מ המקצועי לסגירת העסקה, כולל הפנייה לעורך דין שעובד איתנו לעריכת ההסכם.

·          התחייבות לפעולות אלו תקפות רק במידה והנכס נמסר בייצוג בלעדי בטופס הזמנת שירותי תיווך בבלעדיות החתום ע"י בעלי הנכס.